Hyödyllistä tietoa


SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT JA LUONTOISEDUT 2017 ja 2018

Sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

2017 2018

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (ent. Sosiaaliturvamaksu)

1,08 0,86
Työttömyysvakuutusmaksu
Työnantaja:
– palkat 2 083 500 asti 0,80 0,65
– 2 083 500 ylittävästä 3,30 2,60
Työntekijä: 1,60 1,90
TyEL
 • Sopimustyönantaja
25,10 25,30
 • Tilapäinen työnantaja
25,10 25,30
 • työntekijä, alle 53 vuotta
6,15 6,35
 • työntekijä 53 – 62 vuotta
7,65 7,85
 • työntekijä 63 – 67 vuotta
6,15 6,35
YEL
 • alle 53 vuotta
24,10 24,10
 • 53 – 62 vuotta
25.60 25,60
 • Yli 63 vuotta
24,10 24,10
 • YEL-työtulon alaraja
7645,25 €/v 7656,26 €/v
Tapaturmavakuutus keskimäärin 0,80 0,80
Ryhmähenkivakuutus 0,07 0,07

Luontoisedut

Asuntoetu (alue) Edun arvo euro/kk 2017 Edun arvo euro/kk 2018
Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu,
muu Helsinki, kehyskunnat
181 € + 8,40 € neliömetriltä 185€ + 8,60 € neliömetriltä
Muu Suomi 156 € + 7,50 € neliömetriltä 160 € + 7,70 € neliömetriltä
Helsinki 1 277 € + 12,20 € neliömetriltä 282 € + 12,40 € neliömetriltä
Helsinki 2 272 € + 11,10 € neliömetriltä 278 € + 11,30 € neliömetriltä
Helsinki 3, Espoo, Kauniainen 240 € + 10,10 € neliömetriltä 247 € + 10,40 € neliömetriltä
Helsinki 4, Vantaa 193 € + 10,10 € neliömetriltä 197 € + 10,40 € neliömetriltä

Ravintoetu

Ravintoedun arvo on 6,50 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,50 € ja enintään 10,40 €. Jos tämä määrä alittaa 6,50 € tai ylittää 10,40 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.

Autoetu

2016 – 2018 käyttöönotettu Vapaa autoetu 1,4 % * uushankintahinta + 255 € tai 17 s/km
Käyttöetu 1,4 % * uushankintahinta + 105 € tai 7 s/km
2013 – 2015 käyttöönotettu Vapaa autoetu 1,2 % * uushankintahinta + 270 € tai 18 s/km
Käyttöetu 1,2 % * uushankintahinta + 120 € tai 8 s/km
ennen 2013 käyttöönotettu Vapaa autoetu 0,9 % * uushankintahinta + 285 € tai 19 s/km
Käyttöetu 0,9 % * uushankintahinta + 135 € tai 9 s/km

Puhelinetu

Matkapuhelin 20 €/kk


MATKAKUSTANNUSKORVAUKSET 2018

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2018: KILOMETRIKORVAUKSET: Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat: Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä auto 42 senttiä kilometriltä, jota korotetaan 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 21 senttiä.

Kilometrikorvaukset:

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
auto 42 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

 • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
 • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
 • 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
 • 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
 • 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
 • 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene, enintään 50 hv 74 senttiä kilometriltä
moottorivene, yli 50 hv 107 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 102 senttiä kilometriltä

mönkijä

96 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 32 senttiä kilometriltä
mopo 17 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo 10 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

Kotimaan päivärahat

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 42
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla 19
– yli 6 tunnilla 42

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ateria korvaus

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,50 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 21,00 euroa.

Majoittumiskorvaus

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.
Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

Yömatkaraha

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 – 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 12 euroa.

Lähde: www.vero.fi