Hyödyllistä tietoa


SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT 2020

TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSU | Maksu on % palkkasummasta. 2021 2020
Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään 61,37 €/kk 60,57 €/kk

Sopimustyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden)

– Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 8 676 €/6 kk.

– TyEL-perusmaksu

– Tilapäinen maksunalennus (vaihtelee työnantajan koosta riippuen) Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2018 on ollut vähintään 2 086 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.

 

 

 

24,80 %

 

 

 

25,30 %

Tilapäistyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden)

– Tilapäistyönantajalla ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 676 €/6 kk.

 

24,80 %

 

25,30 %

Työntekijän osuus TyEL-maksusta

17–52-vuotiaan työntekijän osuus

53–62-vuotiaan työntekijän osuus

63 vuotta täyttäneen työntekijän osuus

7,15 % 7,15 %
8,65 % 8,65 %
7,15 % 7,15 %
YRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU | Maksu on % työtulosta.
YEL-maksu
18–52-vuotiaan yrittäjän maksu 24,10 % 24,10 %
53–62-vuotiaan yrittäjän maksu maksu 25,60 % 25,60 %
63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 %:n alennus 48 kk:n ajalta 24,10 % 24,10 %
18–52-vuotiaan yrittäjän alennettu maksu 18,798 % 18,798 %
53–62-vuotiaan yrittäjän alennettu maksu 19,968 % 19,968 %
alennettu maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta 18,798 % 18,798 %
Rajamääriä
YEL-työtulon alaraja, €/vuosi 8063,57 €/v 7 958,99 €/v
YEL-työtulon yläraja, €/vuosi 183125,00€/v 180750,00€/v
Yrittäjällä mahdollisuus työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään 13 247,00 €/v 13 076,00 €/v

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU
MYEL-maksu
Lisätietoa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta MELAsta.

MUITA SOSIAALITURVAMAKSUJA
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,53 % 1,34 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
Palkansaaja
– sairaanhoitomaksu 0,68% 0,68%
– päivärahamaksu, jos palkka- ja työtulo vähintään 14 574 €/vuosi. Muuten 0,00 %. 1,36% 1,18%
Yrittäjä
– sairaanhoitomaksu 0,68% 0,68%
– päivärahamaksu, jos palkka- ja työtulo vähintään 14 574 €/vuosi. Muuten 0,00 % 1,55% 1,33%
Eläkeläinen 1,65% 1,65%

Tapaturmavakuutusmaksu

Maksuun vaikuttavat muun muassa palkat sekä työn riski. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä.

Työttömyysvakuutusmaksu (Työttömyysvakuutusrahasto perii) Palkkasummasta, joka on enintään 2 169 000 €/vuosi  0,50% 0,45%
Palkkasumman osasta, joka ylittää 2 169 000 €/vuosi 1,90% 1,70%
Työnantajan maksama maksu osaomistajasta 0,50% 0,45%
Työntekijän maksu 1,40% 1,25%
Osaomistajien oma maksu 0,65% 0,65%

Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus

Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä.

INDEKSIT

Palkkakerroin

Työeläkeindeksi

1,465 1,446
2631 2617
KOROT | Tarkastetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7.

Vakuutusmaksukorko

 

Viivästyskorko

2,00 % (1.1.–30.6., YEL:ssa voimassa 1.1.– 31.12.)
8,00 % (1.1.–30.6.)
2,00 % (1.1.–30.6., YEL:ssa voimassa 1.1.– 31.12.)
8,00 % (1.1.–30.6.)

Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat työeläke-, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä sosiaaliturvamaksu. Yrittäjälle YEL-vakuutus on lakisääteinen.


Luontoisedut 2021

Asuntoetu

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat:

Alue
Edun arvo euro/kk 
Helsinki 1 295 € + 13€ neliömetriltä
Helsinki 2 292 € + 11,90 € neliömetriltä
Helsinki 3, Espoo, Kauniainen 260 € + 11 € neliömetriltä
Helsinki 4, Vantaa 209 € + 11 € neliömetriltä
Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, kehyskunnat, muu Helsinki 193 € + 9 € neliömetriltä
Muu Suomi 168 € + 8,10 € neliömetriltä

» Asuntoedusta tarkemmin verohallinnon sivuilla

Autotallietu

Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1 – 4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 86 € ja muun Suomen alueella 56 € kuukaudessa. Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1 – 4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 56 € ja muun Suomen alueella 45 € kuukaudessa.

Ravintoetu

Ravintoedun arvo on 6,90 €/ateria, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,90 € ja enintään 10,90 €. Jos tämä määrä alittaa 6,90 € tai ylittää 10,90 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.

Välittömiä kustannuksia ovat aterian valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden hankintakustannukset sekä aterian valmistus- ja tarjoilupalkat sosiaalikustannuksineen. Jos työnantaja on sopinut ruokailupaikan kanssa palkansaajan työpäivän aikaisen ruokailun järjestämisestä (sopimusruokailu), välittöminä kustannuksina pidetään työnantajan ateriasta ruokailupaikalle suorittamaa määrää.

Välittöminä kustannuksina ei pidetä aterian kuljettamisesta ruokailupaikalle aiheutuneita kustannuksia.

Palkansaajan työnantajalle ateriasta suorittamaa korvausta ei oteta huomioon välittömien kustannusten määrää laskettaessa, vaan se vähennetään ravintoedun raha-arvosta.

» Ravintoedusta tarkemmin verohallinnon sivuilla

Autoetu

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavasti:

  1. a) Ikäryhmä A (vuosina 2019 – 2021 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 270 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä.

  1. b) Ikäryhmä B (vuosina 2016 – 2018 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 285 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä.

  1. c) Ikäryhmä C (ennen vuotta 2016 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:
Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 300 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:
Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

» Tarkemmin autoedusta verohallinnon sivuilla

Puhelinetu

Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun raha-arvo on 20 € kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset.

Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 € kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset.

Polkupyöräetu

» Tarkemmin polkupyöräedusta verohallinnon sivuilla


MATKAKUSTANNUSKORVAUKSET 2021

Kilometrikorvaukset:

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
auto 44 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

  • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
  • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 22 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
  • 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
  • 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene, enintään 50 hv 76 senttiä kilometriltä
moottorivene, yli 50 hv 111 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 106 senttiä kilometriltä

mönkijä

99 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 33 senttiä kilometriltä
mopo 18 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo 10 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Kustannusten korvaus auton käyttöedussa

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

Kotimaan päivärahat

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 20
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 44
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla 20
– yli 6 tunnilla 44

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ateria korvaus

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 11 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 22 euroa.

Majoittumiskorvaus

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.
Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

Yömatkaraha

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 – 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 13 euroa.

Lähde: www.vero.fi